Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


user:procastino

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

user:procastino [2018/03/25 17:52] (actual)
Tucho Méndez creado
Línea 1: Línea 1:
 +==== Tucho Méndez ====
 +
 +{{:​user:​avatar.jpg?​200|}}
 +
 +Son profesor de tecnoloxía na ESO e estou en Bricolabs desde o 2013. Empezo moitas cousas e non remato ningunha.
 +
 +Podes ver algunhas das cousas que fago nas clases na meu [[https://​sites.google.com/​site/​sitiotuchomendez/​ |site]].
 +
  
user/procastino.txt · Última modificación: 2018/03/25 17:52 por Tucho Méndez