Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


user:xose

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
user:xose [2017/02/18 21:41]
Xosé Pérez
user:xose [2018/01/24 22:08] (actual)
Línea 1: Línea 1:
-{{:​user:​xose.jpg?​150 ​ }}O meu nome é Xosé A. Pérez ​quen me ía dicir a min hai uns anos que andaría nestas leas!+{{:​user:​xose.jpg?​150 ​ }}O meu nome é Xosé A. Pérez ​(quen me ía dicir a min hai uns anos que andaría nestas leas!)
  
-Son membro de BricoLabs dende o ano 2013 onde cheguei de acompañante e quedei, abraiado pola forza movemento maker e as súas posibilidades para cambiar o mundo. ​Dende entón ​aquí sigo tratando de aprender algo día a día.+Son membro de BricoLabs dende o ano 2013 onde cheguei de acompañante e quedei, abraiado pola forza movemento maker e as súas posibilidades para cambiar o mundo. ​aquí sigo dende entón, ​tratando de aprender algo día a día.
  
-Proxectos... publicados poucos e comestibles:​ [[https://​bricolabs.cc/​wiki/​proyectos/​opencookies|OPEN COOKIES]]+Proxectos...publicados poucos e comestibles:​ [[https://​bricolabs.cc/​wiki/​proyectos/​opencookies|OPEN COOKIES]]
  
 Podedes seguirme en Twitter: [[https://​twitter.com/​XosePerezK|@ XosePerezK ]] Podedes seguirme en Twitter: [[https://​twitter.com/​XosePerezK|@ XosePerezK ]]
  
  
user/xose.txt · Última modificación: 2018/01/24 22:08 (editor externo)