Ferramentas de usuario

Ferramentas do sitio


gl:proyectos:oshwi_de_tela

Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
gl:proyectos:oshwi_de_tela [2018/11/20 19:01]
Xosé Pérez creado
gl:proyectos:oshwi_de_tela [2018/11/22 16:26] (actual)
Xosé Pérez
Liña 15: Liña 15:
  
   * Tea azul de punto de 70 cm de longo e 120 cm de ancho.   * Tea azul de punto de 70 cm de longo e 120 cm de ancho.
-  * Entretea adhesiva para ferro de pasar (//plancha//) da mesma cantidade.+  * Entretea adhesiva para ferro de pasar (//plancha//) da mesma medida.
   * Fío costura azul de cor similar á tea.   * Fío costura azul de cor similar á tea.
   * //Miraguano// ou recheo de coxín.   * //Miraguano// ou recheo de coxín.
   * Arroz, alpiste ou algúnha outra semente seca para recheo.   * Arroz, alpiste ou algúnha outra semente seca para recheo.
-  * Fío conductivo: utilizamos o High-Fles 3981 de Karl Grimm que nos recomendou [[https://twitter.com/paolaguimerans|Paola]].[[http://paolaguimerans.com/openeart/?p=99|Aquí]] tedes unha guía interesnte da súa man.+  * Fío conductivo: utilizamos o High-Flex 3981 de Karl Grimm que nos recomendou [[https://twitter.com/paolaguimerans|Paola]].[[http://paolaguimerans.com/openeart/?p=99|Aquí]] tedes unha guía interesnte da súa man.
   * Corchetes metálicos (podedes ver cales nunha imaxe máis abaixo).   * Corchetes metálicos (podedes ver cales nunha imaxe máis abaixo).
   * Neopixels: utilizamos [[https://www.amazon.es/gp/product/B07437X7SL/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1   * Neopixels: utilizamos [[https://www.amazon.es/gp/product/B07437X7SL/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Liña 26: Liña 26:
   * 2 Resistencias 10 K Ohm.   * 2 Resistencias 10 K Ohm.
   * Cable eléctrico .    * Cable eléctrico . 
-  * TuboTermoretarctil+  * Tubo termoretráctil
-  * Pinzas crocodilo:usamos[[ https://www.amazon.es/gp/product/B07BDQC6W5/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1|estas]] +  * Pinzas crocodilo:usamos[[ https://www.amazon.es/gp/product/B07BDQC6W5/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1|estas]]. 
-  * Varilla aluminio oca de 6mm +  * Varilla aluminio oca de 6mm. 
-  * PLA branco e negro+  * PLA branco e negro.
  
 ======Ferramenta:====== ======Ferramenta:======
  
-  * Tesoura de tea +  * Tesoura de tea. 
-  * Xiz ou alfinetes +  * Xiz ou alfinetes. 
-  * Máquina de coser+  * Máquina de coser.
   * Agullas de coser: utilizamos algunhas co ollo largo para que entre o fío conductivo (agullas de bordar n.º 9). Para os ollos mellor conseguir agullas curvas.   * Agullas de coser: utilizamos algunhas co ollo largo para que entre o fío conductivo (agullas de bordar n.º 9). Para os ollos mellor conseguir agullas curvas.
-  * Impresora 3D +  * Impresora 3D. 
-  * Alicates +  * Alicates. 
-  * Soldador +  * Soldador. 
-  * Ferro de pasar(//plancha//)+  * Ferro de pasar(//plancha//).
  
 ======Confección do boneco en tea:====== ======Confección do boneco en tea:======
Liña 58: Liña 58:
   - Coloca as pezas soltas dos tentáculos A e B enriba do seu correspondente tentáculo ca peza C e hilvana ou pon alfinetes. Cose do mesmo xeito deixando a mesma costura de 5 mm. Ao rematar este punto terás só sen coser os triángulos que cerran o boneco por abaixo.   - Coloca as pezas soltas dos tentáculos A e B enriba do seu correspondente tentáculo ca peza C e hilvana ou pon alfinetes. Cose do mesmo xeito deixando a mesma costura de 5 mm. Ao rematar este punto terás só sen coser os triángulos que cerran o boneco por abaixo.
   - Antes de dar a volta ao boneco, fai uns piquetes (pequenos cortes) nos lugares marcados no patrón en forma de T. Son cortes de 3 ou 4 mm, non poden chegar a cortar a costura. Estes cortes serven para que o tecido non tire ao darlle a volta.   - Antes de dar a volta ao boneco, fai uns piquetes (pequenos cortes) nos lugares marcados no patrón en forma de T. Son cortes de 3 ou 4 mm, non poden chegar a cortar a costura. Estes cortes serven para que o tecido non tire ao darlle a volta.
-  - Unha vez feitos os piquetes, dalle a volta e axúdate dun lapis ou dun pao dino (palillo chinés) para que nas zonas onde hai vértices a forma quede ben definida. Ao rematar este proceso deberúas ter o boneco montado cunha abertura por abaixo para o recheo.+  - Unha vez feitos os piquetes, dalle a volta e axúdate dun lapis ou dun pao fino (palillo chinés) para que nas zonas onde hai vértices a forma quede ben definida. Ao rematar este proceso deberías ter o boneco montado cunha abertura por abaixo para o recheo.
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
Liña 68: Liña 68:
 Para o recheo utilizamos 2 tipos de materiais:  Para o recheo utilizamos 2 tipos de materiais: 
  
-  *Na cabeza, recheo de coxín ou //miraguano//Axudate dun pau para que chegue ás zonas máis estreitas e reparteo uniformemente para que non queden bolos na superficie. Parece que cando non entra máis, ainda colle outro pouco.+  *Na cabeza, recheo de coxín ou //miraguano//Repárteo uniformemente para que non queden bolos na superficie. Parece que cando non entra máis, aínda colle outro pouco.
  
 {{:proyectos:oshwi_de_tela:02_recheo.jpg?400}}    {{proyectos:oshwi_de_tela:03_recheo.jpg?400}} {{:proyectos:oshwi_de_tela:02_recheo.jpg?400}}    {{proyectos:oshwi_de_tela:03_recheo.jpg?400}}
  
-  *Nos tentáculos, para que poidan manter a forma cando os colocas e o boneco se manteña de pé, utilizamos arroz pero podes rechealo con alpiste, mijo ou outro tipo de semente. Podes axudarte dun pequeño funil e dun pauciño chinés para axudar a que os grans chegaran abaixo. Nos últimos dous centímetros de tentáculo, pon recheo de coxín para que non caia o arroz.+  *Nos tentáculos, para que poidan manter a forma cando os colocas e o boneco se manteña de pé, utilizamos arroz pero podes rechealo con alpiste, mijo ou outro tipo de semente. Podes axudarte dun pequeño funil e dun pauciño para axudar a que os grans chegaran abaixo. Nos últimos dous centímetros de tentáculo, pon recheo de coxín para que non caia o arroz.
  
 {{:proyectos:oshwi_de_tela:04_recheo.jpg?400}}    {{proyectos:oshwi_de_tela:05_recheo.jpg?400}} {{:proyectos:oshwi_de_tela:04_recheo.jpg?400}}    {{proyectos:oshwi_de_tela:05_recheo.jpg?400}}
Liña 88: Liña 88:
 Iso si, se queres seguir o noso modelo, antes de coser os ollos pon os aneis de Neopixels. Nós utilizamos os que che deixamos no enlace, só o anel de 8 neopixels para o ollo pequeño e o de 12 neopixels para o ollo maior. Fai un furado e atravesa a cabeza de Oshwi e saca o cable de entrada do anel de 12 neopixels por abaixo, polo segmento do “cu” que deixamos sen coser. Ten conta que os dous aneis queden correctamente conectados e corta o cable de saída do anel máis pequeño para que non estorbe. Fixa os aneis no seu lugar cunhas puntadas de fío (si, é máis xeitoso que coa cola quente!) e, feito isto, xa podes coser os ollos á cabeza. Podes axudarte das agullas curvas. Iso si, se queres seguir o noso modelo, antes de coser os ollos pon os aneis de Neopixels. Nós utilizamos os que che deixamos no enlace, só o anel de 8 neopixels para o ollo pequeño e o de 12 neopixels para o ollo maior. Fai un furado e atravesa a cabeza de Oshwi e saca o cable de entrada do anel de 12 neopixels por abaixo, polo segmento do “cu” que deixamos sen coser. Ten conta que os dous aneis queden correctamente conectados e corta o cable de saída do anel máis pequeño para que non estorbe. Fixa os aneis no seu lugar cunhas puntadas de fío (si, é máis xeitoso que coa cola quente!) e, feito isto, xa podes coser os ollos á cabeza. Podes axudarte das agullas curvas.
  
-======Instalando o cerebro: a base de fieltro======+======Instalando o cerebro: a placa e a base de fieltro======
  
 Nós optamos por colocar a placa, a [[https://www.adafruit.com/product/3333|Circuit Playgroud Express]], na parte de atrás do boneco e no corpo de Oshwi. Isto ten as súas avantaxes e inconvintes. Por exemplo, fai máis complicado utilizar o sensor de son, ou a visibilidade dos Neopixels integrados na placa. Sen embargo, o deseño é máis limpo e resalta máis calquera xogo que se poda facer cos ollos. Pero iso vai “a gusto do consumidor” ou en función das necesidades. Nós optamos por colocar a placa, a [[https://www.adafruit.com/product/3333|Circuit Playgroud Express]], na parte de atrás do boneco e no corpo de Oshwi. Isto ten as súas avantaxes e inconvintes. Por exemplo, fai máis complicado utilizar o sensor de son, ou a visibilidade dos Neopixels integrados na placa. Sen embargo, o deseño é máis limpo e resalta máis calquera xogo que se poda facer cos ollos. Pero iso vai “a gusto do consumidor” ou en función das necesidades.
Liña 104: Liña 104:
 ======Coser os tentáculos:====== ======Coser os tentáculos:======
  
-Como a nosa idea é aproveitar a capacitividade dos pads da placa, decidimos coser un fío a través dos catro tentáculos dianteiros ata cada un dos pines indicados:  A2, A3, A4 e A7. Desta maneira, ao tocalos, poderemos implementar diferentes accións. Nun primeiro exemplo, emitiranse notas musicais.+Como a nosa idea é aproveitar a capacitividade dos pads da placa, decidimos coser un fío a través dos catro tentáculos dianteiros ata cada un dos pines indicados:  A2, A3, A4 e A7. Desta maneira, ao tocalos, poderemos implementar diferentes accións. Nun primeiro exemplo, emitiranse notas musicais.
  
 Para coselos utilizamos, como vedes na imaxe, puntadas longas por encima da tea e unha pequena espiral na punta. Sen que se crucen (moi importante!) levámolos aos corchetes correspondentes a cada pad. Para coselos utilizamos, como vedes na imaxe, puntadas longas por encima da tea e unha pequena espiral na punta. Sen que se crucen (moi importante!) levámolos aos corchetes correspondentes a cada pad.
Liña 112: Liña 112:
 ======Sensor de ultrason:====== ======Sensor de ultrason:======
  
-A “ñ” era o sitio ideal para situal un sensor deste tipo, de tal xeito que ao aproximarte a Oshwi, este respondera dalgún xeito. Buscando documentación atopamos [[https://learn.adafruit.com/distance-measurement-ultrasound-hcsr04/connect-the-sensor|este]] exemplo na páxina de Adafruit que nos seviu como refencia para conectalo salvando a dificiltade da lóxica de 3.3v e para programalo. +A “ñ” era o sitio ideal para situal un sensor deste tipo, de tal xeito que ao aproximarte a Oshwi, este respondera dalgún xeito. Buscando documentación atopamos [[https://learn.adafruit.com/distance-measurement-ultrasound-hcsr04/connect-the-sensor|este]] exemplo na páxina de Adafruit que nos seviu como refencia para conectalo (salvando a dificiltade da lóxica de 3.3ve programalo. 
  
-Con esta dificultade “salvada” nos decidimos a deseñar unha “ñ” para imprimir onde poder aloxar o sensor. Podedes descargalo de[[https://www.thingiverse.com/thing:3226936|Thingiverse]].  +Con esta dificultade “salvada” nos decidimos a deseñar e imprimir unha “ñ”  onde poder aloxar o sensor. Podedes descargalo de[[https://www.thingiverse.com/thing:3226936|Thingiverse]].  
  
 {{ :proyectos:oshwi_de_tela:13_ultrason.jpg?600 |}} {{ :proyectos:oshwi_de_tela:13_ultrason.jpg?600 |}}
  
-Seguindo o esquema do titorial, e para non soldar directamente nos pins do sensor, utilizamos unhas tiras de pines macho-femia que tiñamos pola casa ainda que tería sido máis “curioso” crimpar os cables con terminais DuPont. Para soster a “ñ”, tiramos dun anaco de varilla oca de alumino de 6 mm que tamén tiñamos por casa e que proviña dun vello tendedoiro. Foi ideal para poder pasar os cables por dentro e sacalos pola parte de abaixo como se aprecia na imaxe anterior.+Seguindo o esquema do titorial, e para non soldar directamente nos pins do sensor, utilizamos unhas tiras de pines macho-femia que tiñamos pola casa ainda que tería sido máis “curioso” crimpar os cables con terminais DuPont. Para soster a “ñ”, tiramos dun anaco de varilla oca de aluminio de 6 mm que tamén tiñamos por casa e que proviña dun vello tendedoiro. Foi ideal para poder pasar os cables por dentro e sacalos pola parte de abaixo como se aprecia na imaxe anterior.
  
 {{ :proyectos:oshwi_de_tela:14_ultrason.jpg?600 |}} {{ :proyectos:oshwi_de_tela:14_ultrason.jpg?600 |}}
  
-Fixemos un furado na parte traseira da cabeza (que rematamos con fío para que non continuase abrindo), introducimos a varilla cos cables e a “ñ” montada. Rematado este proceso xa se pode coser o que queda aberto no “cu” do boneco deixando os cables  fóra.+Fixemos un furado na parte traseira da cabeza (que rematamos con fío para que non continuase abrindo), introducimos a varilla cos cables e a “ñ” montada. Rematado este proceso xa se pode coser o que queda aberto no “cu” do boneco deixando os cables fóra.
  
 Para conectalos á placa optamos por unhas pinzas de crocodilo unindo os cables de alimentación (a VOUT da placa) e GND. Para conectalos á placa optamos por unhas pinzas de crocodilo unindo os cables de alimentación (a VOUT da placa) e GND.
Liña 128: Liña 128:
 ======Programación:====== ======Programación:======
  
-No artigo do [[https://bricolabs.cc/wiki/eventos/tapiz_textiles_electronica|Hackaton:Tapiz de textiles y electrónica]] describimos as diferentes posibilidades de programación da Circuit Playground Express. Para os exemplos que veredes a continuación optamos por [[https://www.microsoft.com/en-us/makecode|MakeCode]], unha ferramenta aberta moi intuitiva de programación por bloques coa que podes programar diferentes placas, entre esta. Non precisas instalar nada no teu oredandor, traballas dende o navegador descargando á placa un código javascript que podes editar tamén directamente.+No artigo do [[https://bricolabs.cc/wiki/eventos/tapiz_textiles_electronica|Hackaton:Tapiz de textiles y electrónica]] describimos as diferentes posibilidades de programación da Circuit Playground Express. Para os exemplos que veredes a continuación optamos por [[https://www.microsoft.com/en-us/makecode|MakeCode]], unha ferramenta aberta moi intuitiva de programación por bloques coa que podes programar diferentes placas, entre elas esta. Non precisas instalar nada no teu ordenador, traballas dende o navegador descargando á placa un código //javascript// que podes editar tamén directamente.
  
 Ademáis do titorial que vos citamos arriba para o HC-SR04, foinos de utilidade este video que explica, dunha maneira moi sinxela, como programar unha tira de Neopixels externa. Ademáis do titorial que vos citamos arriba para o HC-SR04, foinos de utilidade este video que explica, dunha maneira moi sinxela, como programar unha tira de Neopixels externa.
Liña 136: Liña 136:
 Polo monento, estes son os programas e as interaccións de Oshwi Polo monento, estes son os programas e as interaccións de Oshwi
   *[[https://makecode.com/_4Hf4Y81XqXT0|Código Oshwi notas]]   *[[https://makecode.com/_4Hf4Y81XqXT0|Código Oshwi notas]]
-  *[[https://makecode.com/_aaVXUq9gRWqV|CódigoOshwi ultrason]] Neste programa, emitimos notas de valores proporcionais á lectura de distancias do ultrason. O que en principio era un efecto non desexado, que a lectura dos valores do ultrason deran erros e valores irregulares, provocan un efecto moi interesante na interacción. Seguiremos investigando onde está o erro (se no valor da resistencis, nas soldaduras...) pero para o que buscabamos parece que o erro veunos moi ben!+  *[[https://makecode.com/_aaVXUq9gRWqV|Código Oshwi ultrason]] Neste programa, emitimos notas de valores proporcionais á lectura de distancias do ultrason. O que en principio era un efecto non desexado, que a lectura dos valores do ultrason deran erros e valores irregulares, provocan un efecto moi interesante na interacción. Seguiremos investigando onde está o erro pero para o que buscabamos parece que o erro veunos moi ben!
  
 E valaquí o resultado final: E valaquí o resultado final:
Liña 143: Liña 143:
  
  
-Ata aquí este titorial. Agardamos que sexa de utilidade e que vos inspire a crear, animar e programar  as vosas propias mascotas!+Agardamos que este titorial vos sexa de utilidade e que vos inspire a crear, animar e programar a vosa propia mascota!
gl/proyectos/oshwi_de_tela.1542740481.txt.gz · Última modificación: 2018/11/20 19:01 por Xosé Pérez