Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Administrador de Ficheros

Archivos Multimedia

Ficheros en proyectos:oshwi_de_tela

Fichero

Fecha:
2018/11/03 22:24
Nombre del archivo:
13_ultrason.jpg
Información:
ASCII JKJK)\!¦IÞŒj]  ùî¾€»ag‘µNÿÿH xÍÿÿ–WòÚÿÿnløþÿ&ó’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ùî¾€ùî¾€ùî¾€ùî¾€ùî¾€ùî¾€FAFA‹œ@ÜÿÿFAFAeö+‡; »„R÷+îÞ ´ÍZ-ÿ,ÿÖ âÓ"þû[)Tw µÚV#úû)!€ ]ø)Qº òâº:ïø)0 x÷'>6 òÓ¶ôô)K& /Úߥî÷)"Ø ‹âIçõ'ØÄ {ìGŠàC%\ ]ìGŠàC%\ ]ìGŠàC%\ ]FAFA€T ¨^ …øOðFc °Õ3‚Q¹à]ÜÿFAFA®®®®FÕ€…Ês ^ ; è¼ñ4Æ7øüR <¸8·`èã1ÿƒ0Ýÿ3@L‰ûÿÿÿ2Uñ@¶Í Í P01127402F16USHB00SB51FF0FDDF80
Formato:
JPEG
Tamaño:
694KB
Ancho:
3264
Alto:
1836
Cámara:
samsung SM-G901F
Referencias para:
Oshwi:proxecto de electrónica e téxtiles
Oshwi: proyecto de electrónica y textiles
start.txt · Última modificación: 2021/04/16 20:41 (editor externo)