Ferramentas de usuario

Ferramentas do sitio


Barra lateral

Translations of this page:

Páxina principal

Análisis e comparativas

this namespace doesn't exist: gl:analisis_y_comparativas
Documentación
this namespace doesn't exist: documentacion
Eventos Guías Ferramentas
this namespace doesn't exist: gl:herramientas
Información de interese Proxectos > Usuarios
this namespace doesn't exist: gl:user
Varios Wiki Privado old
this namespace doesn't exist: gl:old
admin
this namespace doesn't exist: gl:admin

gl:guias:espnoobs

Comezamos con ESP

Unha guía e rexistro do que fixemos procastino, Claudia e Samuel na sesión de iniciación a ESP o venres 3 de xuño de 2022. Imos empregar un ESP8266.

Controlar saídas con Telegram

Baseámonos no titorial de Rui Santos (randomnerd).

Crear un bot en Telegram

Seguindo as explicacións, buscamos ao usuario “botfather” en telegram. Dámoslle ao botón de “Iniciar”, que envía o comando /start. Enviamos o comando /newbot. Damos un nome de bot e un nome de usuario. O nome de usuario ten que rematar en “bot” e non pode coincidir con outro usuario existente, así que é un pouco difícil atopar un bon. Unha vez creado, accedemos a el e nos dá unha “token” que debemos gardar. É un chorro longo de cifras e letras. De momento non facemos o de obter a nosa ID, porque non nos importaría que calquera usase o noso bot. Logo o modificaremos.

Instalar soporte para ESP8266 en Arduino

Seguimos os pasos do titorial e nos funcionan ben, non parece que sexa moi complicado. Cargamos un blink e funciona á primeira!

Instalar bibliotecas

Seguimos a ligazón que pon no titorial, descargamos a librería e a instalamos seguindo os pasos, non é difícil, o único importante é que Samuel vexa que “sketch” en inglés é “programa” se tes o Arduino en español. A biblioteca arduinoJson se instala desde o xestor de bibliotecas de Arduino.

Controlamos un Led

Copiamos o código do titorial e o pegamos nun programa novo no arduino. Conectamos un led con resistencia ao pin 2. Buscamos a liña onde se ten que poñer o nome da wifi e tamén o contrasinal e o poñemos. Logo tamén poñemos o token que nos deu o bot de telegram

O led o enchufamos no pin 2 do ESP8266, que na nosa placa se corresponde co D4. Polo outro lado, acaba en negativo, que está etiquetado coa letra G. Como as placas que temos son moi anchas para a breadboard, temos que facer as conexións debaixo da placa e é un pouco complicado.

Subimos o programa, que nos dá un pouco de problema polo cable, que estaba mal.

Comentamos as seguintes liñas de código para que o programa funcione sen ningunha ID, que agora nos interesa que se poida manexar desde calquera conta.

<language-c> if (chat_id != CHAT_ID){ bot.sendMessage(chat_id, “Unauthorized user”, “”); continue; } </language-c>

gl/guias/espnoobs.txt · Última modificación: 2022/06/03 16:48 por Tucho Méndez